Up

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564

 

ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 3 ปี
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบประปาบาดาล จำนวน 1 ระบบ
ร่างประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างระบบประปาบาดาล จำนวน 1 ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
ประกาศขายทอดตลาด ประจำปี 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 1 ระบบ
ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งก่อสร้างจำนวน2รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 1 ระบบ
 

We have 10 guests and no members online