Up

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564

 

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนระบบ PACS
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน4รายการ
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งจำนวน1รายการ
ประกาศผู้ชนะระบบPACS
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 ่รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยูนิตทันตกรม
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกฯ
ประกาศจัดซื้อยูนิตทันตกรรม
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน1รายการ
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน1รายการ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน1รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
 

We have 13 guests and no members online