Up

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค(วัตถุดิบอาหาร)
ประกาศการประมูลขายทอดตลาดอาคารดำนวยการเก่า(อาคารตึกเหลือ)
ประกาศเผยแพร่แผน วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาซื่้้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 

We have 14 guests and no members online