Up

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563

 

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนระบบ PACS
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน4รายการ
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งจำนวน1รายการ
ประกาศผู้ชนะระบบPACS
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 ่รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยูนิตทันตกรม
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกฯ
ประกาศจัดซื้อยูนิตทันตกรรม
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน1รายการ
ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ
 

We have 15 guests and no members online