Up

รับสมัครงาน/รับย้าย/รับโอน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานที่งานยานพาหนะ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานที่งานยานพาหนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่งานยานพาหนะ
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานที่งานซักฟอก
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 

We have 12 guests and no members online