Up

รับสมัครงาน/รับย้าย/รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 

We have 15 guests and no members online