Up

รับสมัครงาน/รับย้าย/รับโอน

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 19 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
แบบใบสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 

We have 4 guests and no members online