Up

รับสมัครงาน/รับย้าย/รับโอน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ขยายเวลารับสมัครรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานที่งานประชาสัมพันธ์
 

We have 8 guests and no members online