Up

รับสมัครงาน/รับย้าย/รับโอน

ประกาศรับสมัครขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
แบบใบสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
 

We have 14 guests and no members online