งานไตเทียม ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา ชมรมเพื่อนสุขภาพ

จัดกิจกรรมวันไตโลก World Kidney Day 2018 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สตรีไทย ไต Strong” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561

We have 12 guests and no members online