คุณวันดี จิระวังโส บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

โดยมี นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการ และคณะเป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 7 มีนาคม 2561

We have 38 guests and no members online