โรงพยาบาลดำเนินสะดวกจัดการอบรมการทำวิจัย เพื่อประยุกต์ในการทำงาน ด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3

 

นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และคณะ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

 

งานไตเทียม ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา ชมรมเพื่อนสุขภาพ

นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ร่วมต้อนรับ

We have 12 guests and no members online