โรงพยาบาลดำเนินสะดวกจัดการอบรมการทำวิจัย เพื่อประยุกต์ในการทำงาน ด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3

ได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโดย พญ.บุปผา เจริญสิน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561

We have 8 guests and no members online