โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเพื่อให้รักการออกกำลังกาย ในชื่องาน SSS Day Damnoen Saduak Hospital GAME (start sport for strong) 

 โดยมี นพ.มงคล กันภิรมย์ ประธานกีฬากล่าวรายงาน และ นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณวิสุทธิ์ บุศย์ประจง สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก และพ่อสีแม่สีของแต่ละทีมร่วมเปิดงาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

We have 7 guests and no members online