นพ. สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก  นพ.สันติ สุขหวาน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ด้านตติยภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่ 

ร่วมต้อนรับ คณะท่านนายกและสมาชิกโรตารี่ พระราม 3ในโอกาสมอบเงินบริจาคก่อสร้างขยายตึกผู้ป่วยนอกและเวชระเบียน

จำนวน 1,200,000 บาทให้กับ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

 

We have 28 guests and no members online