Print
Hits: 25822

"นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

เข้ามอบแจกันดอกไม้เยี่ยม คุณวราภรณ์ วงษ์เกษม ผู้อุปการคุณที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น โรงพยาบาลดำเนินสะดวก