คุณเซี่ยงเอ็ง แซ่อึ๊ง และครอบครัว บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ มอบให้ห้องตา โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 

โดยมี นพ. สถาพร เมธาวี จักษุแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นตัวแทนรับมอบ 16 กุมภาพันธ์ 2561

We have 17 guests and no members online