โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ
เปิดรับสมัครวันที่ : 3 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
วิธีการสมัคร :
 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น 2 ตึกอำนวยการ (ในเวลาราชการ)
  ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตึกอำนวยการ (นอกเวลาราชการ)
 2. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สถานที่รับเสื้อ : ระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ห้องงานการพยาบาลชุมชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพดี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (ในเวลาราชการ)
สถานที่จัดงาน : โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
จัดโดยและดำเนินงานโดย : โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย
2. ดำเนินงานเชิงรุกสู่ชุมชนและสังคมเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
3. เพื่อให้ประชาชนทราบอาการเตือนเบื้องต้นของโรค หลอดเลือดสมองที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาอย่างทันท่วงทีที่โรงพยาบาล
4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดย รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกาย โดยการเดิน วิ่ง
ประเภทของกิจกรรม
ประเภทกิจกรรม ค่าสมัคร ของที่ระลึก รางวัลพิเศษ
1. เดิน ระยะทาง 5.0 กม. 400 บาท เสื้อ + เหรียญที่ระลึก -
2. วิ่ง ระยะทาง 10.0 กม. 400 บาท เสื้อ + เหรียญที่ระลึก ผลิตภัณฑ์เวชสําอาง อันดับที่ 1 - 10

*ค่าสมัครรวมค่าธรรมเนียมการทำรายการเรียบร้อยแล้ว

เส้นทางการเดิน

เส้นทางเดิน : เริ่มต้นจากโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตรงไปตามถนนดำเนินสะดวก - สมุทรสงครามขึ้นสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวกตรงไปผ่านแยกไฟแดง (ทางเข้าตลาดน้ำ)จนถึงตลาดนัดอุดม แล้ววกกลับมาเส้นทางเดิมเพื่อกลับมาที่ โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก

เส้นทางการวิ่ง

เส้นทางวิ่ง : เริ่มต้นจากโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตรงไปตามถนน ดำเนินสะดวก - สมุทรสงครามขึ้นสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวกตรงไปถึงตลาดนัดอุดมแล้วเลี้ยวกลับมาแยกไฟแดง เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวกตรงไปตามถนนเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก ผ่าน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ผ่าน วัดโชติทายการาม ข้ามสะพานคลองดำเนินสะดวก ตรงเข้าวัดราษฎร์เจริญธรรม เลี้ยวขวาตรงไปตามถนน ผ่านไฟแดงเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

เสื้อและเหรียญที่ระลึก
ไซต์เสื้อ

ตารางขนาดเสื้อ

S M L XL 2XL 3XL 4XL
รอบอกกว้าง/นิ้ว 36 38 40 42 44 46 48
ความยาว/นิ้ว 28 29 30 31 32 33 34
กำหนดการ
04.00 - 05.30 น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณกิจกรรม
  - จุด START โดยผู้สมัครวิ่งอยู่ด้านหน้า ผู้สมัครเดินอยู่ต่อจากผู้สมัครวิ่ง
05.30 น. ประธานพิธีเดินทางมาถึง และเริ่มดำเนินการพิธีเปิด
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวกกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน
 - ประธานในพิธี (นายอำเภอดำเนินสะดวก) กล่าวเปิดงาน
06.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
06.10 น. ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรมเดิน
07.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้าสู่เส้นชัย

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก